ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kınayabilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-na-ya-bil-me