ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kın kanatlı böceklerin gövdeyi korumakla görevli ve çok sert yapıda birinci çift kanadı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

kın ka-nat