ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kıpırtısızlık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Neredeyse bir heykel kımıltısızlığıyla hiç ses çıkarmadan öylece oturuyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-mıl-tı-sız-lık