ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kımıldayabilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-mıl-da-ya-bil-me