ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kıpır kıpır

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf ağızlardan

Kullanımı;

"Keçi vurdum bayıra / Kımıl kımıl yayıla"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-mıl kı-mıl