ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► uygulamalı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıl-gı-lı

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Maksada uygun, kullanışlı

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçeklere uygun

Tipi / Türü;