ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıldırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-i nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıl-dı-ra-bil-mek