ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► dalkavuk

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim argo

Kökeni;

"Türkçe kıl + Farsça -bāz"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıl-baz