ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zayıf, çelimsiz olan

Tipi / Türü;

sıfat mecaz

Kullanımı;

"Hiçbir özelliği olmayan, kendi hâlinde, gösterişsiz, kıl kuyruk bir kedi idi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Züğürt olan

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kılıksız olan

Tipi / Türü;

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Niteliksiz olan

Tipi / Türü;