ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kılıksız olma durumu; kıyafetsizlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-lık-sız-lık