ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kılıklı olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-lık-lı-lık