ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kılıçla çok sayıda insanı topluca öldürmek, kılıçtan geçirmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-lıç-la-mak