ne demek?

Kılıçlaşmak işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kı-lıç-laş-ma