ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kışı bir yerde geçirtmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kış-lat-mak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Musallat etmek

Tipi / Türü;

argo