ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► kışkırtıcılık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kış-kırt-ma-cı-lık