ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kışkırtmak işi; kışkırtı, tahrik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"kışkırtmaya durmak""kışkırtmaya durmak"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kış-kırt-ma

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim; kışkırtı, provokasyon

Tipi / Türü;