ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kışkırtma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kış-kır-ta-bil-mek