ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kışkırtılmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

kış-kır-tıl-ma