kükürt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, 119 °C'de eriyen ve 444 °C'de kaynayan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli element, sülf "(simgesi S)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"

kelimesinin kökeni; Farsça gūgird

İlişkili birleşik kelimeler; "kükürtdioksit" "kükürtatar" "kükürt çiçeği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
kü-kürt