kâğıt dutu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dutgillerden, Çin'de ve Japonya'da yetişen, kabuğundan kâğıt yapılan bir ağaç, kâğıt ağacı "(Broussenetia papyrifera)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
kâ-ğıt du-tu