izole bant ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik akımının başka tarafa geçmesini önlemek için teli sarmakta kullanılan bant

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bant. "(Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
i-zo-le bant