istimbot ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatana. "(Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; İngilizce steamboat


Hecelenişi / Hecelemesi;
is-tim-bot
istimbot