istiap haddi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını belirleyen sınır

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
is-ti-ap had-di