iskele alabanda ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dümeni sol yana doğru sonuna kadar çevirme komutu

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
is-ke-le a-la-ban-da