ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir sayının kendisiyle çarpımı

Tipi / Türü;

matematik

İlişkili Atasözleri/Deyimler;

"karesini almak"

Hecelenişi / Hecelemesi;

in ka-re-si