ilgi çekmek veya uyandırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çevresinde ilgiyi, dikkati ve merakı üzerine toplamak, alaka çekmek, alaka toplamak veya alaka uyandırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
il-gi çek-mek veya uyan-dır-mak