ikincil grup ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirleriyle ilişkileri kişisel olmayan, resmî ilişkilere dayanan etkileşmelerle ilişki içine giren, ikiden fazla insanın oluşturduğu topluluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
i-kin-cil g-rup