iki evcikli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı bitkilerde bulunan "(bitki)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
i-ki ev-cik-li