ihata ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuşatma. "(Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, askerlik,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça iḥāṭa

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kavrayış, anlayış

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
i-ha-ta