iç oğlanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti'nde, saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen genç, celep.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"


Hecelenişi / Hecelemesi;
iç oğ-la-nı