horoz mantarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yenilebilen bir cins mantar "(Cantherellus cibarius)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ho-roz man-ta-rı