hinterlant ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İç bölge. "(Bir limanı ithalat ve ihracat etkinlikleri bakımından besleyen, ona çeşitli ulaşım yollarıyla bağlı, dar veya geniş bölge)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"

kelimesinin kökeni; Almanca Hinterland

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Arkabahçe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hin-ter-lant