hazzetmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hoşlanmak. "(hoşuna gitmek, hoş bulmak, sevmek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "-den, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaẓẓ + Türkçe etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
haz-zet-mek