hazne ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hazine

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫazīne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin toplandığı, biriktirildiği yer, depo

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Döl yatağı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "öğütme haznesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
haz-ne