haziran ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yılın altıncı ayı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥazīrān

İlişkili birleşik kelimeler; "haziran böceği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-zi-ran