hazine bonosu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Maliyenin her yıl bütçe kanunu ile aldığı yetkiye dayanarak aynı kanunla belirlenen sınırı aşmamak üzere çıkardığı ve bankalara iskonto ettirdiği en çok bir yıl vadeli borç senedi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-zi-ne bo-no-su