hazfetmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gidermek, kaldırmak, çıkarmak, silmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaẕf + Türkçe etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
haz-fet-mek