hazırlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hazırlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hazırlamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-zır-la-ya-bil-mek