hazırlıksız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey için önceden hazırlanmamış olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey için önceden hazırlanmadan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "Sınava hazırlıksız yakalandık."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-zır-lık-sız