hazırlık görmek veya yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

hazır olmak için gereken şeyleri toplamak veya durumları sağlamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-zır-lık gör-mek veya yap-mak