hazırcevap ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerektiğinde çabuk, yerinde cevaplar bulup veren "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥāżir + cevāb


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-zır-ce-vap