hazır yiyici ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Önceden kazanılmış varlığı harcayan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-zır yi-yi-ci