haz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥaẓẓ

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyden duyusal veya manevi sevinç duyma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ezgi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürdürülmesi istenen ılımlı ve doygunluk veren coşku

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "hazzetmek"