hayvanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayvan olma durumu, hayvaniyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayvanca davranma

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-van-lık