haysiyetsizlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Haysiyetsiz olma durumu, haysiyetsizce davranış

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Onursuzluk


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-si-yet-siz-lik