haysiyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değer, saygınlık, itibar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥays̱iyyet

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Öz saygı. "(İnsanın kendine duyduğu saygı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "haysiyet divanı" "bu haysiyetle"

Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-si-yet