hayrulhalef ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayırlı çocuk, hayırlı evlat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫayr + ḫalef


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-rul-ha-lef