hayret ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥayret

Örnek / Cümle; "Kardeşimin hayret veren davranışları oluyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-ret