haymana beygiri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`İşsiz güçsüz dolaşmak` anlamındaki haymana beygiri gibi dolaşmak deyiminde geçen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-ma-na bey-gi-ri