hayfa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Eyvah, yazık, heyhat` anlamlarında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥayfā


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-fa